Integraal en Individueel

Schoon Schip hanteert een integrale, individuele aanpak. Een veelzijdig, professioneel en betrokken team gaat aan de slag om te werken aan het welzijn en de persoonlijke groei van de deelnemers.

In het programma draait het om:

 • sport (beweging)
 • werk (dagroutine, creëren en teruggeven)
 • intensieve coaching (werkrelatie)
 • stages en onderwijs
 • nazorg

Er wordt gezocht naar de krachten en behoeften van de deelnemer: wat is voor hem van belang om welzijn te ervaren? Welk gedrag heeft hij ingezet om zijn doelen te behalen? En welke alternatieven passen bij de behoeften van de deelnemer?

Op basis hiervan stellen we een individueel toekomstplan op. Hier werken we via het individuele programma naartoe. Daarna zetten we in op nazorg en versterking en activering van het netwerk.

Werkrelatie

Een belangrijke pijler binnen de methodiek is de werkrelatie van de Schoon Schip-coach met de deelnemer. DNK is een waardengedreven organisatie: de waarden Veilig, Verantwoordelijk, Betrokken en Duurzaam lopen als een rode draad door dit klimaat. Een lage drempel, persoonlijke aandacht en warmte zijn net zo belangrijk als een duidelijke structuur, heldere afspraken en gezamenlijke regels. Vandaar ons motto: ‘warm gedisciplineerd’. Daarnaast is het belangrijk dat het traject voorspelbaar is en door middel van tussenstappen leidt naar het uiteindelijke doel: succesvolle uitstroom naar zinvol werk, perspectiefvolle stage, onderwijs of zorg en het bemachtigen van een stabiele plek in de samenleving.

Duur

De duur van een traject hangt sterk af van de situatie, problematiek en motivatie van de deelnemer zelf.

Fases

 • Intake
  De deelnemer en verwijzer komen samen naar de intake. Waarom is de deelnemer hier? Wat heeft Schoon Schip te bieden? Wat zijn de doelen? Als alles helder is, worden er afspraken gemaakt en stemmen alle partijen in met de deelname. Het traject kan beginnen.
 • Dagprogramma
  Schoon Schip draait van dinsdag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 16.30 uur. Er is plek voor 8 deelnemers. Zij worden opgehaald op Marconiplein en vertrekken per bus naar Hoek van Holland. In een rustige omgeving krijgen zij onder leiding van twee ex-mariniers een gevarieerd aanbod van sport en werkzaamheden. Tegelijkertijd werken twee consulenten van Werk en Inkomen actief aan het stimuleren van de deelnemers. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige monitort het psychisch welzijn van de deelnemer, adviseert coaches en consulenten en kan nadere zorg indiceren.
 • Individueel programma
  In fase 3 gaan de deelnemers ook buiten de locatie van Schoon Schip aan de slag (stage, scholing, therapie). Hiermee bouwen ze aan het versterken van hun steunend netwerk. De consulenten en coaches begeleiden ook deze activiteiten om deze zo tot een succes te maken.
 • Afsluiting en nazorg
  Heeft de deelnemer een stabiele en passende dagbesteding? Dan is het tijd om Schoon Schip te verlaten. Maar uit het oog is niet uit de zorg; we bieden de jongeren na hun uitstroom een half jaar ondersteuning. Ze kunnen dan teruggevallen op het activerende dagprogramma en/of de Schoon Schip-coaches. Bij verandering hoort vaak terugval. Juist dan moet er hulp zijn om weer een stap vooruit te zetten.
 • Uitval
  Deelnemers die (nog) niet kunnen of niet (meer) durven worden zo veel mogelijk ondersteund in het traject. Maar deelnemers die blijvend niet willen (ook niet na enige tijd en herhaaldelijke pogingen om motivatie aan te wakkeren) vallen uit het traject. Zij worden teruggekoppeld naar de verwijzer. Inzet van een drang -en dwang kader of uitvoer van consequenties is aan de verwijzer.

Specifieke zorg

Deelnemers die kampen met ernstige verslavingsproblematiek of stoornissen in de realiteitstoetsing en die daardoor niet in staat zijn om deel te nemen aan het programma, worden doorverwezen naar specialistische zorg.