Over Schoon Schip

Van overleven naar leven. Van chaos naar stabiliteit. Van criminaliteit naar burgerschap. Dat is het doel van re-integratieproject Schoon Schip. Hoe? Door een intensief dagprogramma te combineren met een compleet begeleidingstraject. Terwijl de deelnemers onder leiding van oud-mariniers vol aan bak gaan, kijken onze professionals wat zij nodig hebben om de vicieuze cirkel te doorbreken en een stabiele plek in de samenleving te bemachtigen


Missie

Bij Schoon Schip willen we deelnemers ondersteunen in de gang naar een ander leven: een stabiele positie in de samenleving.

Hoe doen we dat?

 • Via een dagprogramma van werk en sport
 • Door een behoeften van deelnemers in kaart te brengen
 • Door het opbouwen van social support
 • Door uitzicht te geven op onderwijs, werk of zorg

Naast transformatie staat ook herstel centraal bij Schoon Schip. Iedere deelnemers heeft een potentieel aan mogelijkheden. Dit dreigt vaak verloren te gaan onder een stapel aan negatieve factoren. Wij bieden ruimte om dit weer te herstellen.


Visie

Schoon Schip is een transformatieve interventie. Het doel: multi-probleem (jong)volwassenen helpen om (weer) mee te gaan doen in de maatschappij. Dit doen we door ze, via activering en inzet van eigen netwerk, te ondersteunen bij het duurzaam veranderen van hun denken en gedrag. Zo willen we ze uiteindelijk terug naar werk, onderwijs of, indien noodzakelijk, naar zorg begeleiden.

Schoon Schip: veilig, betrokken, verantwoordelijk en duurzaam.


De deelnemers

(Jong)volwassen Rotterdammers (18+) met een patroon van crimineel en/of ernstig overlastgevend gedrag, waarop eerdere (straf én zorg) interventies geen / zeer weinig effect hebben gehad.

Er is sprake van:

 • Een opstapeling van (niet veranderbare) risicofactoren;
 • Overvraging bij groepsaanpak gericht op verlagen van risico’s;
 • Overvraging bij een cognitief georiënteerde aanpak gericht op verlagen van risico’s;
 • Lage extrinsieke motivatie (niet willen veranderen voor anderen of om straf te vermijden).

Contra-indicaties:

 • Beperkingen waardoor deelname aan een activerend dagprogramma (sport / werken) niet mogelijk is.
 • Stoornissen in de realiteitstoetsing waardoor het maken van contact / opbouwen van een werkrelatie niet mogelijk is.
 • Expliciete weigering tot deelname tijdens het intakegesprek (acceptatie van de gevolgen daarvan).

De unieke, intensieve interventie kan ingezet worden voor Rotterdamse (jong)volwassenen, met name als reguliere interventies niet gewerkt hebben of dreigen niet te gaan werken.


Het team

2 ex-mariniers
2 consulenten werk en inkomen
1 sociaal psychiatrisch verpleegkundige
1 teamleider


De netwerkpartners

 • Powered by
 • Directie Veilig
 • SoZaWe
 • Reclassering Nederland

Plek in voorzieningenland

Een gecombineerde aanpak van straf en zorg voor criminele (jong)volwassenen die ernstige overlast veroorzaken. Dat is de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in Rotterdam. Ketenpartners in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (oa OM, reclassering, politie, zorginstellingen en gemeenten) maken een plan van aanpak, die bestaat uit concrete acties en interventies. Een PGA-expert coördineert de gekozen aanpak (Directie Veiligheid Rotterdam, 2015).

Helaas lukt het ook met een PGA niet altijd om daders te motiveren om af te stappen van hun criminele levensstijl. Sommige (jong)volwassenen blijken geen baat te hebben bij reguliere, groepsgerichte (jeugd)interventies. Zij veranderen niet door straf en dwangmaatregelen. Ze vallen uit of blijken toch geen stabiele gedragsverandering te boeken. We zien hier een patroon van crimineel of ernstig overlastgevend gedrag.

Voor deze (jong)volwassenen is Schoon Schip bedoeld: een intensief, activerend dagprogramma in een overzichtelijke omgeving. Schoon Schip versterkt de krachten en motivatie van de deelnemer door individueel contact en het opbouwen van een werkrelatie. De doelen van de deelnemer werken we uit in een concreet plan en vervolgens ondersteunen we de deelnemer en zijn netwerk in het behalen van deze doelen.


Factsheet

Download hier de factsheet (PDF) van Schoon Schip Rotterdam