Vicieuze cirkel doorbreken

De problemen van deelnemers aan Schoon Schip beginnen vaak al in hun jeugd. Als een rode draad lopen ze door het leven van deze jongvolwassenen. Een problematische opvoedingssituatie, een moeizame schoolcarrière, psychische problemen en/of zwakbegaafdheid zorgen voor een moeilijke start. Door het plegen van delicten en omgang met de verkeerde mensen komen ze vervolgens steeds verder van de maatschappij te staan.

Voor deze doelgroep is het reguliere aanbod niet voldoende. Vaak zijn eerdere pogingen om uit de vicieuze cirkel te stappen mislukt. Ze hebben ervaren dat een criminele levensstijl (op korte termijn) meer oplevert. Deze levensstijl is dan onderdeel geworden van de identiteit. Schoon Schip biedt hen de hoop op én intensieve ondersteuning naar een ander leven.

lees verder...